Διαφημίσεις

ΠΙΣΩ

ΜΗΝΕΣΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ
1200€
6 – 12170€
12 – 24120€
pisw

ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ

ΜΗΝΕΣΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ
1270€
6 – 12220€
12 – 24170€
perif
pisw

ΟΛΟΣΩΜΗ

ΜΗΝΕΣΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ
1420€
6 – 12380€
12 – 24320€
olosomi
pisw

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΗΝΕΣΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑ
1100€
6 – 1290€
12 – 2480€
border