ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία και πλήρη παρουσία του προσωπικού του ΚΤΕΛ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022,
σεμινάριο Οδηγικής Συμπεριφοράς στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου στο χώρο του Δημαρχείου.
Συζητήθηκαν θέματα εξαιρετικής σημασίας για την οδηγική ασφάλεια,
την τήρηση του συνόλου των κανόνων του οδικού κώδικα κυκλοφορίας,
τη σωστή συμπεριφορά του προσωπικού προς τους επιβάτες και την
ουσιαστική βοήθεια σε κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται περισσότερη
στήριξη όπως οι μαθητές, οι ΑΜΕΑ, οι υπερήλικες κ.α.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο οργανώθηκε από τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ με πρωτοβουλία του Προέδρου του ΚΤΕΛ κυρίου
Σακελλαρίου Ιωάννη στα πλαίσια της συνεχούς επιμορφώσεως του
προσωπικού με εισηγητή το συγκοινωνιολόγο κ. Κωνσταντίνο Κωτούλα,
με γνώμονα της διοίκησης η συνεχής παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών απέναντι στο επιβατικό κοινό.