11/09/2022

Η εταιρεία Κ.Τ.Ε.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, παρέχει το δικαίωμα στους μαθητές να μετακινούνται με τα λεωφορεία ΔΩΡΕΑΝ από και προς το σχολείο τους.


Η παραπάνω παροχή ισχύει έως 30/09/2022, μέχρι την έκδοση δηλαδή των νέων ειδικών μαθητικών δελτίων για τη σχολική χρονιά 2022-2023 με την οποία θα μπορούν να συνεχίσουν και τυπικά να μετακινούνται δωρεάν.


Όσοι μαθητές έχουν το περυσινό τους πάσο παρακαλούνται να το επιδεικνύουν στους οδηγούς και τους ελεγκτές της εταιρείας μέχρι την έκδοση των καινούργιων.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Κ.Τ.Ε.Λ. Σαλαμίνας