Δρομολόγια

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

02- ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟ ΣΤΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
- - - 5:55
6:10 6:25 - 6:30
7:05 7:20 7:30 7:40
8:05 8:20 8:30 8:40
9:05 9:20 9:30 9:40
10:05 10:20 10:30 10:40
11:05 11:20 11:30 11:40
12:05 12:20 12:30 12:40
13:10 13:25 13:30 13:40
14:05 14:20 14:30 14:40
15:05 15:20 15:30 15:40
16:05 16:20 16:30 16:40
17:05 17:20 17:30 17:40
19:05 19:20 19:30 19:40
20:20 20:35 20:40 20:55
03- ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΠΟ    ΜΠΑΤΣΙ ΑΠΟ     ΒΑΣΙΛΙΚΑ
- - - - 6:00
6:35 - 6:55 - 7:05
7:20  -   -  7:45 7:50
8:35 8:50 8:55 9:15 9:20
9:35 - - 10:00 10:05
10:35 - 10:55 - 11:05
11:35 11:55  -  - 12:05
12:35 - - 13:00 13:05
13:35 - 13:55 - 14:05
14:35 - 14:55 15:10 15:15
15:35 15:55  -   -  16:05
16:35   16:55  -  17:05
17:35 17:55 - - 18:05
18:35 - - 19:00 19:05
20:35 - - - 21:05
04- ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΑ - ΞΕΝΟ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΑ - ΞΕΝΟ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ      ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΠΟ ΑΝΩ ΗΛΙΑΧΤΗ ΑΠΟ            ΞΕΝΟ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
- 5:40 - - - -
6:15 6:30 6:40 - 6:45 6:50
7:20 7:35 7:45 - 7:50 7:55
8:20 8:35 8:45 8:50 8:55 9:00
9:20 9:35 9:45 - 9:50 9:55
10:20 10:35 10:45 - 10:50 10:55
11:20 11:35 11:45 - 11:50 11:55
12:10 12:25 12:35 - 12:40 12:45
13:30 13:45 13:55 - 14:00 14:05
14:20 14:35 14:45 14:50 14:55 15:00
15:30 15:45 15:55 - 16:00 16:05
16:20 16:35 16:45 - 16:50 16:55
17:40 17:55 18:05 - 18:10 18:15
18:30 18:45 18:55 - 19:00 19:05
19:35 19:50 20:00 - 20:05 20:10
20:30 20:45 20:55 21:00 21:05 21:10
05- ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ  ΣΕΛΗΝΙΑ ΑΠΟ    ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
- 5:50 6:05
6:20 6:35 6:45
7:05 7:20 7:30
8:05 8:20 8:30
9:05 9:20 9:30
10:05 10:20 10:30
11:05 11:20 11:30
12:10 12:20 12:30
13:05 13:20 13:30
14:10 14:20 14:30
15:05 15:20 15:30
16:05 16:20 16:30
17:05 17:20 17:30
18:05 18:20 18:30
19:05 19:20 19:30
20:05 20:20 20:30
06- ΑΙΑΝΤΕΙΟ-ΝΑΤΟ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΑΙΑΝΤΕΙΟ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΝΑΤΟ  ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΦΛΕΒΑΡΙΩΤΙΣΣΑ
- 5:50 5:55 -
6:20 6:35 6:40 -
7:20 7:45 7:50 7:45
7:50 8:15 8:20 8:10
8:50 9:15 9:20 -
9:50 10:15 10:20 10:10
10:50 11:15 11:20 -
11:50 12:15 12:20 -
12:50 13:15 13:20 -
13:50 14:15 14:20 14:10
14:50 15:15 15:20 -
15:50 16:15 16:20 -
16:50 17:15 17:20 -
17:50 18:15 18:20 18:10
18:50 19:15 19:20 -
19:50 20:15 20:20 -
20:50 21:15 21:20 -
21:50 22:15 22:20 -
07- ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ - ΓΥΑΛΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΛΙΜΝΙΩΝΑ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ-ΓΥΑΛΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ-ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΛΙΜΝΙΩΝΑ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΛΙΜΝΙΩΝΑ ΑΠΟ         ΓΥΑΛΑ ΑΠΟ   ΚΑΚΗ   ΒΙΓΛΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
6:20 6:45 6:50 6:55 7:05
6:55 7:20 7:25 7:30 7:40
8:20 8:45 8:50 8:55 9:05
9:20 9:45 9:50 9:55 10:05
10:20 10:45 10:50 10:55 11:05
11:20 11:45 11:50 11:55 12:05
12:20 12:45 12:50 12:55 13:05
13:20 13:45 13:50 13:55 14:05
14:20 14:45 14:50 14:55 15:05
15:20 15:45 15:50 15:55 16:05
16:30 16:55 17:00 17:05 17:15
17:25 17:45 17:50 18:00 18:10
18:25 18:45 18:50 19:00 19:10
19:20 19:45 19:50 19:55 20:05
20:20 20:45 20:50 20:55 21:05
08- ΠΑΛΟΥΚΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ     ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
6:50 7:20 7:40
8:35 9:05 9:30
9:35 10:10 10:30
10:35 11:05 11:30
11:35 12:10 12:30
13:35 14:05 14:30
14:25 14:55 15:20
15:35 16:05 16:30
17:35 18:05 18:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

02- ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟ ΣΤΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
6:20 6:35 - 6:40
7:05 7:20 7:30 7:40
8:05 8:20 8:30 8:40
9:05 9:20 9:30 9:40
11:05 11:20 11:30 11:40
13:10 13:20 13:30 13:40
14:05 14:20 14:30 14:40
15:05 15:20 15:30 15:40
16:05 16:20 16:30 16:40
17:05 17:20 17:30 17:40
19:05 19:20 19:30 19:40
20:20 20:35 20:40 20:55
03- ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΠΟ    ΜΠΑΤΣΙ ΑΠΟ     ΒΑΣΙΛΙΚΑ
6:35 - 6:55 - 7:05
7:35 - - 8:00 8:05
8:35 8:50 8:55 9:15 9:20
9:35 - - 10:00 10:05
10:35 - 10:55 - 11:05
11:35 11:55  -  - 12:05
12:35 - - 13:00 13:05
13:35 - 13:55 - 14:05
14:35 - 14:55 15:10 15:15
16:35 - 16:55 - 17:05
18:35 - - 19:00 19:05
20:35 - - - 21:05
04- ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΑ - ΞΕΝΟ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΑ - ΞΕΝΟ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ      ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΠΟ ΑΝΩ ΗΛΙΑΧΤΗ ΑΠΟ            ΞΕΝΟ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
6:20 6:35 6:45 - 6:50 6:55
7:20 7:35 7:45 - 7:50 7:55
8:20 8:35 8:45 8:50 8:55 9:00
9:25 9:40 9:50 - 9:55 10:00
10:20 10:35 10:45 - 10:50 10:55
11:20 11:35 11:45 - 11:50 11:55
12:20 12:35 12:45 - 12:50 12:55
13:30 13:45 13:55 - 14:00 14:05
14:20 14:35 14:45 14:50 14:55 15:00
15:30 15:45 15:55 - 16:00 16:05
16:20 16:35 16:45 - 16:50 16:55
17:40 17:55 18:05 - 18:10 18:15
18:30 18:45 18:55 - 19:00 19:05
19:35 19:50 20:00 - 20:05 20:10
20:30 20:45 20:55 21:00 21:05 21:10
05- ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ  ΣΕΛΗΝΙΑ ΑΠΟ    ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
7:05 7:20 7:30
8:05 8:20 8:30
9:05 9:20 9:30
10:05 10:20 10:30
11:05 11:20 11:30
12:10 12:20 12:30
13:05 13:20 13:30
14:10 14:20 14:30
15:05 15:20 15:30
16:05 16:20 16:30
18:05 18:20 18:30
20:05 20:20 20:30
06- ΑΙΑΝΤΕΙΟ-ΝΑΤΟ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΑΙΑΝΤΕΙΟ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΝΑΤΟ  ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΦΛΕΒΑΡΙΩΤΙΣΣΑ
6:20 6:35 6:40 -
7:20 7:45 7:50 7:45
7:50 8:15 8:20 8:10
8:50 9:15 9:20 -
9:50 10:15 10:20 10:10
10:50 11:15 11:20 -
11:50 12:15 12:20 -
12:50 13:15 13:20 -
13:50 14:15 14:20 14:10
14:50 15:15 15:20 -
15:50 16:15 16:20 -
16:50 17:15 17:20 -
17:50 18:15 18:20 18:10
18:50 19:15 19:20 -
19:50 20:15 20:20 -
20:50 21:15 21:20 -
21:50 22:15 22:20 -
07- ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ - ΓΥΑΛΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΛΙΜΝΙΩΝΑ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ - ΓΥΑΛΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΛΙΜΝΙΩΝΑ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΛΙΜΝΙΩΝΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΑ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
7:05 7:30 7:35 7:40 7:50
8:20 8:45 8:50 8:55 9:05
9:20 9:45 9:50 9:55 10:05
10:20 10:45 10:50 10:55 11:05
11:20 11:45 11:50 11:55 12:05
12:20 12:45 12:50 12:55 13:05
13:20 13:45 13:50 13:55 14:05
14:20 14:45 14:50 14:55 15:05
15:20 15:45 15:50 15:55 16:05
16:30 16:55 17:00 17:05 17:15
17:20 17:45 17:50 17:55 18:05
18:20 18:45 18:50 18:55 19:05
19:20 19:45 19:50 19:55 20:05
20:35 21:00 21:05 21:10 21:15
08- ΠΑΛΟΥΚΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ     ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
9:35 10:05 10:30
11:35 12:05 12:30
13:35 14:05 14:30
15:35 16:05 16:30
17:35 18:05 18:30

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

02-ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟ ΣΤΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
8:05 8:20 8:30 8:40
10:05 10:20 10:30 10:40
12:05 12:20 12:30 12:40
14:05 14:20 14:30 14:40
16:05 16:20 16:30 16:40
18:05 18:20 18:30 18:40
20:05 20:20 20:30 20:40
03-ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΜΠΑΤΣΙ -ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΑΠΟ    ΜΠΑΤΣΙ ΑΠΟ     ΒΑΣΙΛΙΚΑ
8:35 8:50 8:55 9:15 9:20
10:35 10:50 10:55 11:15 11:20
12:50 13:05 13:10 13:30 13:35
14:35 14:50 14:55 15:15 15:20
16:35 16:50 16:55 17:15 17:20
18:35 18:50 18:55 19:15 19:20
20:35 - - - 21:05
04-ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΑ - ΞΕΝΟΥ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΑ - ΞΕΝΟ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ      ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΠΟ ΑΝΩ ΗΛΙΑΧΤΗ ΑΠΟ            ΞΕΝΟ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
7:20 7:35 7:45 - 7:50 7:55
9:05 9:20 9:30 - 9:40 9:45
11:05 11:20 11:30 - 11:40 11:45
13:05 13:20 13:30 - 13:40 13:45
15:05 15:20 15:30 - 15:40 15:45
17:05 17:20 17:30 - 17:40 17:45
19:05 19:20 19:30 - 19:40 19:45
05-ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ- ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ- ΣΕΛΗΝΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ  ΣΕΛΗΝΙΑ ΑΠΟ    ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
8:05 8:20 8:30
10:05 10:20 10:30
12:05 12:20 12:30
14:05 14:20 14:30
16:05 16:20 16:30
18:05 18:20 18:30
20:05 20:20 20:30
06- ΑΙΑΝΤΕΙΟ-ΝΑΤΟ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΑΙΑΝΤΕΙΟ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΝΑΤΟ  ΑΙΑΝΤΕΙΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΦΛΕΒΑΡΙΩΤΙΣΣΑ
6:50 7:30 7:40 -
7:50 8:15 8:20 8:10
9:50 10:15 10:20 10:10
11:50 12:15 12:20 -
13:50 14:15 14:20 14:10
15:50 16:15 16:20 -
17:50 18:15 18:20 18:10
19:50 20:15 20:20 -
21:50 22:15 22:20 -
07- ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ - ΓΥΑΛΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΛΙΜΝΙΩΝΑ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ - ΓΥΑΛΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ - ΛΙΜΝΙΩΝΑ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΛΙΜΝΙΩΝΑ ΑΠΟ         ΓΥΑΛΑ ΑΠΟ   ΚΑΚΗ   ΒΙΓΛΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
6:50 7:15 7:20 7:25 7:40
8:50 9:15 9:20 9:25 9:30
10:50 11:15 11:20 11:25 11:30
12:50 13:15 13:20 13:25 13:30
14:50 15:15 15:20 15:25 15:30
16:50 17:15 17:20 17:25 17:30
18:50 19:15 19:20 19:25 19:30
20:50 21:15 21:20 21:25 21:30
08-ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΠΑΛΟΥΚΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟ     ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
10:45 11:15 11:40
13:10 13:40 14:05
16:35 17:05 17:30