Διαφημίσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ

ΜΗΝΕΣΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑΕΚΠΤΩΣΗ
1250€
6 – 12225€10%
12 +200€20%
Screenshot 2 1
perif pisw 2

ΠΙΣΩ

ΜΗΝΕΣΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑΕΚΠΤΩΣΗ
1250€
6 – 12225€10%
12 +200€20%
pisw

ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ

ΜΗΝΕΣΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑΕΚΠΤΩΣΗ
1320€
6 – 12290€10%
12 +260€20%
perif
pisw

ΟΛΟΣΩΜΗ

ΜΗΝΕΣΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑΕΚΠΤΩΣΗ
1420€
6 – 12380€10%
12 +335€20%
olosomi
pisw

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΗΝΕΣΚΟΣΤΟΣ / ΜΗΝΑΕΚΠΤΩΣΗ
1100€
6 – 1290€10%
12 +80€20%
border